vision

 
Teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak büyüyen inşaat ve sanayi sektöründe her geçen gün kompleks, daha büyük, konforlu üretim ve yaşam alanları tesis edilmektedir. Yaşayan bir organizmaya dönüşen bu tür yapılarda gerek konfor, gerekse üretim talep ve gereksinimleri ile açığa çıkan kontrol, izleme ve denetim ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır.

Kuruluşunda bu bilinçle yola çıkan On Otomasyon dünyada yaşanan globalleşme sonucu, uzmanlaşma ve en iyiyi ortaya koyma gerekliliğini tüm işlerinde yansıtmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda kolektif akıl ile yeteneklerin birleştirilmesini sağlayan bir şirket kültürü oluşturmayı kendine yol olarak seçmiştir.

Firmanın temel ilkelerine inanan, ama başka alanlarda da kavrayışlı ve esnek bir zihinsel yapıya sahip, kendine güvenen, sahip olunan zenginliğin bilgi olduğunu bilen, bilgiyi toplayan, kullanan, geliştiren, paylaşan, kolektif akıl ile bilgiyi çoğaltan, bilginin değerini artıran ve hedef olarak bunu ilke edinen insanlarla giderek daha geniş bir kadro kurmaktır.

Hedeflenen sistemin odağında bilgi vardır. Bu bilgi en iyi, en güncel, en büyüyen, en doğru olan olmalıdır. Bu bilgiye ulaşmak için On Otomasyon ısıtma, soğutma, havalandırma ve kontrol endüstrilerinde dünyada olan gelişmeleri takip edecektir. Bu gelişmeler ile yenilediği bilgi birikimini ve işgücüyle birleştirerek ortaya koyduğu proje ve hizmetleri vasıtası ile ülkenin kalkınmasına katkı koymak hedefi olacaktır