mission3

 

 
Mekanik tesisat sektöründe otomatik kontrol bilincinin gelişmesine katkı sağlayarak toplumun yaşam kalitesini yükseltmektir. Otomatik kontrol bilincinin artması sonucu kullanılan enerjinin ve sahip olunan kaynakların verimli kullanımına katkı sağlamaktır. Bu konuda çalışma gösterenlere, kendilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanakları yaratmak ve kendilerini mesleklerine adamış, nitelikli ve insana değer veren mühendis ve teknik elemanlar yetiştirmektir.